Zalety i wady faktoringu.

Faktoring ma wiele zalet, ale warto również rozważyć ewentualne wady. Faktoring zalety i wady przedstawiamy poniżej:

Zalety faktoringu.

Faktoring zapewnia szybki wzrost przepływów pieniężnych. Może to być bardzo cenne dla firm, którym brakuje kapitału obrotowego.

Inne zalety:

 • Istnieje wiele firm faktoringowych, więc ceny są zazwyczaj konkurencyjne.
 • Może to być opłacalny sposób na outsourcing księgi sprzedaży, jednocześnie uwalniając czas na zarządzanie firmą.
 • Pomaga w płynniejszym przepływie środków pieniężnych i planowaniu finansowym.
 • Niektórzy klienci mogą szanować czynniki i płacić szybciej.
 • Czynniki mogą dostarczyć przydatnych informacji na temat zdolności kredytowej klientów i mogą pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków z dostawcami.
 • Czynniki mogą okazać się doskonałym zasobem strategicznym, a także finansowym, podczas planowania rozwoju firmy.
 • Będziesz chroniony przed złymi długami, jeśli wybierzesz faktoring bez regresu.
 • Gotówka jest uwalniana natychmiast po zafakturowaniu zamówień i jest dostępna na inwestycje kapitałowe i finansowanie kolejnych zamówień.
 • Czynniki będą sprawdzać zdolność kredytową Twoich klientów i mogą pomóc Twojej firmie w handlu z klientami lepszej jakości.

Wady faktoringu.

Zapytania i spory mogą mieć negatywny wpływ na dostępne fundusze. Z tego powodu faktoring sprawdza się najlepiej, gdy biznes jest wydajny, a sporów i zapytań jest niewiele.

Inne wady:

 • Koszt będzie oznaczał zmniejszenie marży zysku na każdym zamówieniu lub realizacji usługi.
 • Może to ograniczyć zakres innych pożyczek – wierzytelności księgowe nie będą dostępne jako zabezpieczenie.
 • Czynniki ograniczą finansowanie w przypadku złej jakości dłużników lub złego spreadu dłużników, więc będziesz musiał zarządzać tymi fluktuacjami finansowania.
 • Aby zakończyć umowę z faktorem, będziesz musiał spłacić wszelkie pieniądze, które przekazali Ci na fakturach, jeśli klient ich jeszcze nie zapłacił. Może to wymagać planowania biznesowego.
 • Niektórzy klienci wolą kontaktować się bezpośrednio z Tobą.
 • To, jak czynnik radzi sobie z Twoimi klientami, wpłynie na to, co Twoi klienci myślą o Tobie. Upewnij się, że korzystasz z renomowanej firmy, która nie zaszkodzi Twojej reputacji.