low angle photography of building

Deltis energia opinie

Podróż ta, zrealizowana w 1493 p.n.e., miała charakter handlowy i była pierwszą po oswobodzeniu Egiptu spod panowania Hyksosów. Pomimo że poprzednio w ciągu stuleci były zerwane stosunki handlowe między Egiptem a krajem Punt, dochowane sprawozdanie głosi, iż wysłannik egipskiej królowej i jego współtowarzysze zostali bardzo gościnnie przyjęci przez władcę Puntu. Na murach świątyni w Deir […]