person using laptop on white wooden table

Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna

Na ilustracjach górnych pokładów statków królowej Haczepsut można wyraźnie rozpoznać obok pak i worków gromady pawiaów, siedzące lub biegające dookoła. Są one przedstawione tak dokładnie, jak gdyby były narysowane przez współczesnego artystę, który studiował anatomię zwierząt i stąd potrafi właściwie uchwycić wszystkie proporcje ich ciała. Jedną z małp wabi do siebie pisarz okrętowy, oparty o […]