Mała syrenka cda

Ten sam autor pisze, że pewien makak jawajski (Macaca irus) okazywał swoją niechęć do innych małp i ludzi, rzucając w nich wszelkimi dostępnymi przedmiotami. Takie postępowanie nieczęsto spotyka się u małp tego gatunku. Podobne fakty ciskania w złości kamieniami obserwował Knottnerus-Meyer przeważnie u starszych pawianów, magotów (Macaca sylvana) i makaków niedźwiedzich (wschodnich — Macaca speciosa). […]