man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Mała syrenka cda

Ten sam autor pisze, że pewien makak jawajski (Macaca irus) okazywał swoją niechęć do innych małp i ludzi, rzucając w nich wszelkimi dostępnymi przedmiotami. Takie postępowanie nieczęsto spotyka się u małp tego gatunku. Podobne fakty ciskania w złości kamieniami obserwował Knottnerus-Meyer przeważnie u starszych pawianów, magotów (Macaca sylvana) i makaków niedźwiedzich (wschodnich — Macaca speciosa). […]