man sitting beside woman looking at a contract on DocuSign

Kapsch telematic services sp z oo

Bliski przyjaciel i doradca rzymskiego pogromcy Kartagińczyków, zdążył jeszcze przepisać rękopis Hannona przed spaleniem świątyni Baala. Niestety, z jego Historii powszechnej, największego, 40-tomowego dzieła tego dziejopisarza, zachowało się tylko 5 tomów. Łącznie z zaginionymi manuskryptami znikły też być może dalsze ciekawe szczegóły „przygód z gorylami” admirała Hannona. O podróży Kartagińczyków wspominają również pokrótce Pliniusz Arrianus. Prawdopodobnie […]