MacBook Pro near white open book

Obrazek

Małpy przywożone z Punt po trwających całe miesiące podróżach morskich były niewątpliwie kosztowne i tylko dygnitarze mogli sobie pozwolić na posiadanie tak cennych zwierząt. Faraonowie mieli zresztą wyłączne prawo dysponowania okazami małp, przywiezionymi na statkach podróżujących na ich zlecenie. Zazwyczaj obdarowywali nimi najwyższych urzędników państwowych, którzy w zamian zmuszeni byli do rewanżowania się cennymi podarkami. […]