person holding ballpoint pen writing on notebook

Pbdim mińsk mazowiecki

W starożytności zapotrzebowanie na małpy małych gatunków było bardzo duże. Kupcy kartagińscy przywozili je z terenów dzisiejszej Algierii, z Maroka i z Mauretanii. Wykupywali oni zresztą wszystkie małpy, których było podówczas bardzo wiele na wyspie Pithecusa — „małpiej wyspie” — dzisiejszej Ischii. Prawdopodobnie ich zainteresowanie dotyczyło również bardzo uzdolnionych magotów, występujących podówczas jeszcze licznie w […]