MacBook Pro near white open book

Basen ozonowany warszawa

Podobizny małp znajdujemy jeszcze i dzisiaj w niektórych krajach na biurkach wielu wysokich urzędników państwowych. Są to figurki albo pawianów płaszczowych w charakterze bóstw opiekuńczych, albo też wykonane na indyjską modłę podobizny trzech siedzących obok siebie makaków, z których pierwszy zasłania rękoma oczy, drugi pysk, a trzeci uszy. Grupa ta wyraża symbolicznie indyjską mądrość, zalecającą […]