pen near black lined paper and eyeglasses

Pure jatomi renoma

Żaden z antycznych pisarzy nie podaje, czy „sylabizującym” małpom dawano do wyboru trójkątne, okrągłe czy też kwadratowe płytki z literami. Gdyby były one rozmaitego kształtu, łatwiej można by zrozumieć rzekomą zdolność małp chwytania na rozkaz płytek o określonym kształcie i składania z nich słów. Jest całkowicie nie do pomyślenia, aby małpa mogła kiedykolwiek rozpoznać litery […]