man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Portal managera zabka

Geograf Klaudiusz Ptolemeusz (100—178) podaje w VIII księdze swego dzieła Geographika podobną historię o numidyjskim królu Masynissie (238—149 p.n.e.). Ten władca koczowników, którego oddziały Tuaregów były najważniejszymi sprzymierzeńcami Rzymian w czasie drugiej wojny punickiej, zaprosił po ostatecznym upadku Kartaginy wielu kupców rzymskich do swego kraju, dzisiejszej Algierii. Masynissa, który popierał handel z Rzymem w każdej […]