person holding ballpoint pen writing on notebook

Inter mix kwileń

O swojej zwiadowczej podróży admirał Hanno napisał raport, który został później przetłumaczony przez Greków. Oryginał meldunku zaginął, został przez Rzymian zabrany albo też zniszczony w czasie zdobywania Kartaginy. Fragmenty greckiego tłumaczenia dotarły w końcu do Heidelbergu i z tego rękopisu, znanego pod nazwą Codex Heidelbergensis 398, pochodzą nasze wiadomości o małpach człekokształtnych, napotykanych przez Kartagińczyków […]