man using MacBook between iPad and iPhone

Forum swedwood wielbark

Z Biblii wiadomo, że flota handlowa króla Salomona również przewoziła małpy. Dowódca floty Hiram, książę Sydonu, pływał na zlecenie Izraelitów do kraju Ofir dla wymiany towarów skąd przywoził małpy rozmaitych gatunków. Dotychczas jeszcze nie zostało wyjaśnione z całą pewnością, gdzie znajdował się ów legendarny Ofir, cel podróży fenickiej floty ■— czy na wschodnim wybrzeżu Afryki, czy […]