laptop computer on glass-top table

Pojętne gorylątka z bazylejskiego zoo

Po raz pierwszy goryl urodził się w ogrodzie zoologicznym w 1956 w Columbus w stanie Ohio (USA), zaś we wrześniu 1959 przyszedł na świat w ogrodzie zoologicznym w Bazylei Goma, pierwszy goryl urodzony w Europie. Jego matka, Achilla, przebywała już od 11 lat w bazylejskim zoo. Stała się ona znana dzięki przebytej operacji żołądka, podczas której usunięto jej połknięty czterokolorowy długopis. Operację przeprowadzono w 1952, przy czym — podobnie jak w analogicznym przypadku u ludzi — zastosowano pełną narkozę. W czasie pierwszych 2 lat życia urodzonego w zoo małego gorylątka (samiczki) dyrektor zoo dr Lang miał możność stwierdzić, iż Goma interesuje się nadzwyczaj dziećmi ludzkirri, zaś jej postępowanie często podobne jest do ich zachowania. W pierwszą rocznicę urodzin Gomy zaproszono wiele dzieci; były to dziewczynki i chłopcy dobrze znani gorylątku. Zanim jednak urodzinowy tort został wspólnie zjedzony, Goma spożyła otrzymany poprzednio bukiet kwiatów. Dr Lang przedstawił w książce Goma, dziecko goryle liczne swe spostrzeżenia na temat Gomy i dodanych jej później do towarzystwa dwóch młodych małp tego samego gatunku. Wykonane przez dyrektora zoo fotografie wykazują, iż Goma potrafiła w wieku 2 lat postępować w rozmaitych okolicznościach tak rozsądnie jak dziecko ludzkie przynajmniej dwukrotnie starsze. Zdaniem autora książki, Goma traktowała ludzi jako istoty równe sobie.