Photo of a Pensive Young Man in a Suit Holding a Book

Matka Gomy

Achil]a urodziła 17 kwietnia 1960 drugie dziecko, tym razem gorylka płci męskiej. Achilla opiekowała się synem od pierwszego dnia jego życia tak troskliwie, jak to wypadało czynić dobrej gorylej mamie. Mały Jambo liczył dopiero kilka miesięcy życia, gdy matka prowadziła już z nim ożywione zabawy. Jeśli do jej pomieszczenia wchodził pielęgniarz lub też dyrektor zoo (dwie osoby, do których Achilla miała pełne zaufanie), często podawała dziecko odwiedzającemu i spoglądała z wyraźnym zadowoleniem i tkliwością na jego zabawę z małym. Dr Lang miał nieraz okazję zauważyć, że Achilla z prawdziwie matczyną dumą wystawiała na pokaz małego, tak aby mogły go oglądać sąsiadujące z nią szympansy. Dotychczas tylko dwa gatunki małp człekokształtnych — orangutany i szympansy — dawały dowody swej pojętności podczas publicznych występów w cyrku. Goryle nigdy jeszcze nie były poddawane tresurze cyrkowej. Wszystkie nasze dotychczasowe spostrzeżenia na temat ich rozumnego zachowania się dotyczą osobników, które spędziły lata swego dzieciństwa u afrykańskich farmerów lub w ogrodach zoologicznych. Nie wydaje się jednak wykluczone, aby nie można było w przyszłości odpowiednio wytresować któregoś z goryli ku uciesze publiczności w cyrku.