laptop computer on glass-top table

Małpy lękają się węży

Zarówno małpy człekokształtne, jak i małpy stojące na niższym szczeblu rozwoju najbardziej boją się węży. Fakt ten znany jest z rozmaitych relacji o małpach. Szympans Keartona np. objawiał paniczny strach nawet przed wylinką żmii. Szympansica Petra lękała się również skręconego wężowato kabla od reflektorów używanych przy fotografowaniu. Pokazywałem nieraz swej małpeczce trupiej główce podobizny węży w ilustrowanym dziele o gadach. Za każdym razem zwierzę odruchowo cofało się. Tak samo zachowywał się czepiak, stanowiący własność pewnego miłośnika zwierząt z Düsseldorfs Ta południowoamerykańska małpa oglądała bardzo chętnie kolorowe obrazki chrząszczy i drobnych ptaków, które wzbudzają zainteresowanie u wielu małp, pozostawała obojętna przy oglądaniu ryb, a nawet kotów i psów, natomiast wzdrygała się, gdy pokazywano jej podobizny węży i od razu wskakiwała swemu panu na ramiona, szukając u niego ochrony na wypadek, gdyby przedstawiony w książce gad nagle ożył i wypełznął z jej kartek.