man using MacBook between iPad and iPhone

Forum swedwood wielbark

Z Biblii wiadomo, że flota handlowa króla Salomona również przewoziła małpy. Dowódca floty Hiram, książę Sydonu, pływał na zlecenie Izraelitów do kraju Ofir dla wymiany towarów skąd przywoził małpy rozmaitych gatunków. Dotychczas jeszcze nie zostało wyjaśnione z całą pewnością, gdzie znajdował się ów legendarny Ofir, cel podróży fenickiej floty ■— czy na wschodnim wybrzeżu Afryki, czy też w Indiach, do których Hiram i jego załoga być może znali już drogę. W sprawie tej wypowiedź Biblii nie jest zbyt dokładna: król Salomon utworzył flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś przysłał do tej floty swoich sług żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota przywieźli królowi Salomonowi” (1. Księga Królewska 10; 26—28). płynąca do Tarszisz flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata, przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie” (1. Księga Królewska, 10; 22).