low angle photography of building

Deltis energia opinie

Podróż ta, zrealizowana w 1493 p.n.e., miała charakter handlowy i była pierwszą po oswobodzeniu Egiptu spod panowania Hyksosów. Pomimo że poprzednio w ciągu stuleci były zerwane stosunki handlowe między Egiptem a krajem Punt, dochowane sprawozdanie głosi, iż wysłannik egipskiej królowej i jego współtowarzysze zostali bardzo gościnnie przyjęci przez władcę Puntu. Na murach świątyni w Deir el Bahri, mauzoleum królowej Haczepsut, zachowały się do dzisiaj napisy omawiające wyniki tej niecodziennej podróży: „Statki zostały wyładowane po brzegi cudownymi wyrobami kraju Punt oraz kosztownym drewnem, ponadto mnogością aromatycznej żywicy i pachnącym kadzidłem, drewnem hebanowym, kością słoniową oprawioną w czyste złoto z kraju Aamu, pięknie pachnącym drewnem kesit, kadzidłem akem, świętą żywicą pomalowaną dla rozkoszy oczu, a także małpami o psich głowach, małpami długoogoniastymi i chartami, oprócz tego skórami lampartów. Na murach wspomnianej już świątyni, w ilustrowanym sprawozdaniu z podróży dostrzec można pewne szczegóły dotyczące transportu małp do Egiptu. Jeszcze przed odpłynięciem statków od wybrzeży Kraju Troglodytów zapewniono małpom swobodę poruszania się. Wspinały się one po linach takielunku na maszty i reje, na których mogły do woli uprawiać swe karkołomne ćwiczenia. Gdy były zmęczone lub głodne, powracały do swych skrzyń, w których miały już przygotowane pożywienie.

oraz mieszkańcami tego kraju razem z ich dziećmi”.